ห้องหลังคากระจก SKY ROOF

ห้องหลังคากระจก SKY ROOF ใช้กระจกลามิเนตเทมเปอร์ 8+8 mm. ใช้แทนหลังคาห้อง เพื่อรับแสงในเวลากลางวัน