บ้านกลางเมือง

งานติดตั้งกระจก-อลูมิเนียม โครงการบ้านกลางเมือง