หน้าต่างบานกระทุ้ง

รหัสสินค้า : TRCW-4

  หน้าต่างบานกระทุ้ง เหมาะสำหรับบานที่เน้นการตกเเต่ง และให้รับลมในทิศทางเดียว