หน้าต่างบานเปิด

รหัสสินค้า : TRCW-3

หน้าต่างบานเปิดเหมาะสำหรับห้องที่มีพื้นที่ไม่มากนัก (ใช้พื้นที่น้อยกว่าบานเลื่อน) แต่สามารถรับลมหรือระบายอากาศจากภายนอกได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ