ประตูบานเลื่อนสลับ

           

รหัสสินค้า : TRCD-3

 

เหมาะสำหรับใช้เป็นประตูทางเข้า-ออกตัวอาคาร หรือเป็นประตูห้อง ทีมีเนื้อที่พอประมาณ ประตูบานเลื่อนสลับสามารถเปิดได้ทั้งขวาไปซ้ายและซ้ายไปขวา ขนาดทั่วๆไปโดยปกติอยู่ที่ W1.60 x H1.80 m. หรือ W1.80 x H2.0 m นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตั้งมุ้งบานเลื่อน เพื่อช่วยในการป้องกันยุงหรือแมลงต่างๆ ในขณะเปิดบานประตูเพื่อรับลม หรือระบายอากาศ