ประตูบานสวิงเดี่ยว

           

รหัสสินค้า : TRCD-1

  เหมาะสำหรับอาคารที่มีเนื้อที่จำกัด แต่ต้องมีพื้นที่ดานหน้าและดานหลังประตูที่เพียงพอที่จะให้ประตูวาดวงสวิงได้ โดยมากจะใช้ทำเป็นประตูภายในตัวอาคาร เช่นประตูห้อง หรือประตูภาย เช่นประตูออกด้านหลังตัวอาคาร ขนาดทั่วๆไปโดยปกติอยู่ที่ W0.70 x H1.80 m. หรือ W0.80 x H2.0 m.