สินค้าประเภทหน้าต่าง

       

 • หน้าต่างบานเลื่อนสลับ.JPG
  รหัสสินค้า : TRCW-1 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ เหมาะสำหรับห้องหรือตัวอาคารที่มีพื้นที่ไม่มากนัก ใช้เป็นหน้าต่างภายนอกที่ต้องการรับลมหรือแสงแดดจากภายนอกอาคาร หรือใช้เป็นหน้าต่างภายใ...

 • หน้าต่างบานเลื่อนคู่.JPG
  รหัสสินค้า : TRCW-2 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ เหมาะสำหรับห้องหรือตัวอาคารที่มีพื้นที่มากพอสมควร และต้องการให้ภายในดูโปร่ง ไม่ทึบ ตัวบานสามารถเปิดออกได้กว้าง โดยเลื่อนบานคู่กลางออกไปเ...

 • หน้าต่างบานเปิด.jpg
  รหัสสินค้า : TRCW-3หน้าต่างบานเปิดเหมาะสำหรับห้องที่มีพื้นที่ไม่มากนัก (ใช้พื้นที่น้อยกว่าบานเลื่อน) แต่สามารถรับลมหรือระบายอากาศจากภายนอกได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ

 • หน้าต่างบานกระทุ้ง.JPG
  รหัสสินค้า : TRCW-4 หน้าต่างบานกระทุ้ง เหมาะสำหรับบานที่เน้นการตกเเต่ง และให้รับลมในทิศทางเดียว

 • หน้าต่างบานเกล็ด.jpg
  รหัสสินค้า : TRCW-5 หน้าต่างบานเกล็ด เป็นหน้าต่างที่เน้นการระบายอากาศ เหมาะสำหรับห้องครัว หรือห้องน้ำที่ต้องการถ่ายเทอากาศอยู่ตลอดเวลา โดยกระจกที่เรียงตัวเป็นชั้นสามารถเลื่อนเปิ...